Firmast

OÜ Kedoka on asutatud 2007 aastal. Asume Võru maakonnas. OÜ Kedokale kuuluvate karjääride põhitoodanguks on kruus ning selle erinevad fraktsioonid. See annab meile laia sortimendi erinevaid kruusa, liiva, loodusliku killustiku jt fraktsioone. Toodang on sobilik näiteks ehitustöödeks, täitematerjaliks, tee-ehituseks, pindamistöödeks jne. Karjäär asub Võru vallas Palometsa külas – Võrust 8 km, Räpinast 40 km ja Värskast 45 km.

 

 • Lisaks teostame: Kaeve- ja pinnasetöid
 • Kruusa-, liiva-, killustiku- ja mullavedu
 • Kruusa, liiva, killustiku ja mulla müüki Kedoka OÜ karjääridest
 • Väiksemahulisi teedeehitustöid
 • Maaparandustöid
 • Tiikide kaevamist koos tühjaks pumpamisega
 • Kruusa, mulla sõelumist ning purukruusa ja killustiku valmistamist mobiilse purustiga Rubble Master RM 70 ja lõugpurusti Terex Pegson XA400-ga
 • Metsamaterjali ja raiejäätmete väljavedu Forwarderiga Valmet 860.3
 • Metsaraiet harvesteri Ponsse Ergo HS 16-ga
 • Hoonete lammutamist ja ehitusjäätmete (betooni, asfalti ja kivimaterjali) purustamist
 • Olemasoleva rasketehnika rentimist koos operaatoriga vastavalt hinnakirjale

 

Võta ühendust!